ASEANTEC協同組合
〒700-0982
岡山市北区中島田町2-3-19
TEL.086-234-5313
FAX.086-234-8355
岡山・東京・千葉・愛知・三重・京都・長崎で外国人技能実習生斡旋事業を行うASEANTEC協同組合
Copyright (C) 2016 ASEANTEC協同組合 All Rights Reserved.